QUẢNG CÁO
  • Banner 4 (224x311)
  • Banner 3 (224x198)
  • Banner 2 (224x306)
  • Banner 1 (222x274)

Băng keo

Băng keo trong OPP FO-BKT10 (48mm x 100 yards)
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
Băng keo trong OPP 48mm x 200yards Flexoffice FO BKT-20
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
Băng keo trong OPP 48mm x 40yards Flexoffice FO BKT-04
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
Băng keo trong FO-BKT06 OPP (48mm x 60yards)
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
Băng keo trong OPP 48mm x 80yards Flexoffice FO BKT-08
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
Băng keo trong OPP 48mm x 150yards Flexoffice FO BKT-15
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
Băng keo đục OPP 48mm x 40Yards Flexoffice FO-BKD04
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
Băng keo đục 48mm x 60Yards Flexoffice FO-BKD06
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
Băng keo đục OPP 48mm x 80Yards Flexoffice FO-BKD08
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
Băng keo đục OPP 48mm x 100Yards Flexoffice FO BKD-10
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
Băng keo đục OPP 48mm x 150Yards Flexoffice FO BKD-15
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
Băng keo đục OPP 48mm x 200Yards Flexoffice FO-BKD20
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
Băng keo đục Thiên Long BKD-04 OPP (48mm x 40yards)
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
Băng keo đục OPP 48mm x 80yards Thiên Long BKD-08
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
Băng keo đục OPP 48mm x 100yards Thiên Long BKD-10
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
Băng keo đục 0PP 48mm x 150yards Thiên Long BKD-15
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
Băng keo đục OPP 48mm x 200yards Thiên Long BKD-20
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
 Băng keo trong OPP 48mm x 40yards Thiên Long BKT-04
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
Băng keo trong OPP 48mm x 60yards Thiên Long BKT-06
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
Băng keo trong OPP 48mm x 80yards Thiên Long BKT-08
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
Băng keo trong OPP 48mm x 100yards Thiên Long BKT-10
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
 Băng keo trong OPP 48mm x 100yards Thiên Long BKT-15
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
Băng keo trong OPP 48mm x 200yards Thiên Long BKT-20
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
Băng keo trong VP 18mm x 18Yards BKO-02
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
Băng keo trong VP 12mm x 25Yards BKO-03
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
Băng keo trong VP 24mm x 46Yards BKO-05
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
Băng keo vải 48mm x 15yards BKV-01
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
GIỚI THIỆU BẠN BÈ
SẢN PHẨM KHUYẾN MÃI
THỐNG KÊ TRUY CẬP
: 13
: 17
: 710753
02363.649.605
Băng keo trong OPP FO-BKT10 (48mm x 100 yards)
Băng keo trong OPP 48mm x 200yards Flexoffice FO BKT-20
Băng keo trong OPP 48mm x 40yards Flexoffice FO BKT-04
Băng keo trong FO-BKT06 OPP (48mm x 60yards)
Băng keo trong OPP 48mm x 80yards Flexoffice FO BKT-08
Băng keo trong OPP 48mm x 150yards Flexoffice FO BKT-15
Băng keo đục OPP 48mm x 40Yards Flexoffice FO-BKD04
Băng keo đục 48mm x 60Yards Flexoffice FO-BKD06
Băng keo đục OPP 48mm x 80Yards Flexoffice FO-BKD08
Băng keo đục OPP 48mm x 100Yards Flexoffice FO BKD-10
Băng keo đục OPP 48mm x 150Yards Flexoffice FO BKD-15
Băng keo đục OPP 48mm x 200Yards Flexoffice FO-BKD20
Băng keo đục Thiên Long BKD-04 OPP (48mm x 40yards)
Băng keo đục OPP 48mm x 80yards Thiên Long BKD-08
Băng keo đục OPP 48mm x 100yards Thiên Long BKD-10
Băng keo đục 0PP 48mm x 150yards Thiên Long BKD-15
Băng keo đục OPP 48mm x 200yards Thiên Long BKD-20
Băng keo trong OPP 48mm x 40yards Thiên Long BKT-04
Băng keo trong OPP 48mm x 60yards Thiên Long BKT-06
Băng keo trong OPP 48mm x 80yards Thiên Long BKT-08
Băng keo trong OPP 48mm x 100yards Thiên Long BKT-10
Băng keo trong OPP 48mm x 100yards Thiên Long BKT-15
Băng keo trong OPP 48mm x 200yards Thiên Long BKT-20
Băng keo trong VP 18mm x 18Yards BKO-02
Băng keo trong VP 12mm x 25Yards BKO-03
Băng keo trong VP 24mm x 46Yards BKO-05
Băng keo vải 48mm x 15yards BKV-01