QUẢNG CÁO
  • Banner 4 (224x311)
  • Banner 3 (224x198)
  • Banner 2 (224x306)
  • Banner 1 (222x274)

Băng keo 2 mặt

Băng keo 2 mặt 12mm x 9yards BKH-05
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
Băng keo 2 mặt 18mm x 9Yards BKH-08
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
Băng keo 2 mặt 24mm x 9Yards BKH-06
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
Băng keo 2 mặt 36mm x 9yards BKH-09
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
Băng keo 2 mặt 48mm x 9yards BKH-07
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
Băng keo 2 mặt mousse 24mm x 9yards BKM-03
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
Băng keo 2 mặt mousse 48mm x 9yards BKM-04
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
GIỚI THIỆU BẠN BÈ
SẢN PHẨM KHUYẾN MÃI
THỐNG KÊ TRUY CẬP
: 10
: 59
: 706166
02363.649.605
Băng keo 2 mặt 12mm x 9yards BKH-05
Băng keo 2 mặt 18mm x 9Yards BKH-08
Băng keo 2 mặt 24mm x 9Yards BKH-06
Băng keo 2 mặt 36mm x 9yards BKH-09
Băng keo 2 mặt 48mm x 9yards BKH-07
Băng keo 2 mặt mousse 24mm x 9yards BKM-03
Băng keo 2 mặt mousse 48mm x 9yards BKM-04