QUẢNG CÁO
  • Banner 4 (224x311)
  • Banner 3 (224x198)
  • Banner 2 (224x306)
  • Banner 1 (222x274)

Bìa lá-Nhiều lá

 Bìa lá A4 Flexoffice FO-CH01 (độ dày 0.13mm)
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
 Bìa lá A4 FlexOffice FO-CH03 (độ dày 0.15mm)
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
Bìa lá F4 FLexoffice FO-CH02 (độ dày 0.15mm)
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
Bìa lá F4 Flexoffice FO-CH04 (dộ dày 0.18mm)
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
Bìa 20 lá A4 Flexoffice FO-DB01
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
 Bìa 40 lá A4 Flexoffice FO-DB02 - xanh dương
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
Bìa 40 lá A4 Flexoffice FO-DB02 - xanh đậm
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
Bìa 60 lá A4 Flexoffice FO-DB03 - xanh dương
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
Bìa 60 lá A4 Flexoffice FO-DB03 - xanh đậm
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
Bìa 80 lá A4 Flexoffice FO-DB04 - xanh dương
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
Bìa 80 lá A4 Flexoffice FO-DB04 xanh đậm
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
Bìa 20 lá A4 Thiên Long TL-CFP20
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
Bìa 40 lá A4 Thiên Long TL-CFP40
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
Bìa 60 lá A4 Thiên Long TL-CFP60
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
Bìa 80 lá A4 Thiên Long TL-CFP80
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
Bìa 20 lá A4 Thiên Long TL-DB-01
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
Bìa 40 lá A4 Thiên Long TL-DB02
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
Bìa 60 lá A4 Thiên Long TL-DB-03
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
Bìa 80 lá A4 Thiên Long TL-DB04
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
Bìa lá A4 Thiên Long CH-01 mỏng
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
Bìa lá F4 Thiên Long CH-02 mỏng
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
Bìa lá A4 Plus 88-11
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
Bìa 10 lá A4 Plus FC-101EN màu xanh
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
GIỚI THIỆU BẠN BÈ
SẢN PHẨM KHUYẾN MÃI
THỐNG KÊ TRUY CẬP
: 9
: 24
: 710760
02363.649.605
Bìa lá A4 Flexoffice FO-CH01 (độ dày 0.13mm)
Bìa lá A4 FlexOffice FO-CH03 (độ dày 0.15mm)
Bìa lá F4 FLexoffice FO-CH02 (độ dày 0.15mm)
Bìa lá F4 Flexoffice FO-CH04 (dộ dày 0.18mm)
Bìa 20 lá A4 Flexoffice FO-DB01
Bìa 40 lá A4 Flexoffice FO-DB02 - xanh dương
Bìa 40 lá A4 Flexoffice FO-DB02 - xanh đậm
Bìa 60 lá A4 Flexoffice FO-DB03 - xanh dương
Bìa 60 lá A4 Flexoffice FO-DB03 - xanh đậm
Bìa 80 lá A4 Flexoffice FO-DB04 - xanh dương
Bìa 80 lá A4 Flexoffice FO-DB04 xanh đậm
Bìa 20 lá A4 Thiên Long TL-CFP20
Bìa 40 lá A4 Thiên Long TL-CFP40
Bìa 60 lá A4 Thiên Long TL-CFP60
Bìa 80 lá A4 Thiên Long TL-CFP80
Bìa 20 lá A4 Thiên Long TL-DB-01
Bìa 40 lá A4 Thiên Long TL-DB02
Bìa 60 lá A4 Thiên Long TL-DB-03
Bìa 80 lá A4 Thiên Long TL-DB04
Bìa lá A4 Thiên Long CH-01 mỏng
Bìa lá F4 Thiên Long CH-02 mỏng
Bìa lá A4 Plus 88-11
Bìa 10 lá A4 Plus FC-101EN màu xanh