QUẢNG CÁO
  • Banner 4 (224x311)
  • Banner 3 (224x198)
  • Banner 2 (224x306)
  • Banner 1 (222x274)

Băng Keo - Hồ Gián

Băng keo đục OPP 48mm x 200Yards Flexoffice FO-BKD20
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
Băng keo đục Thiên Long BKD-04 OPP (48mm x 40yards)
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
Băng keo đục OPP 48mm x 80yards Thiên Long BKD-08
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
Băng keo đục OPP 48mm x 100yards Thiên Long BKD-10
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
Băng keo đục 0PP 48mm x 150yards Thiên Long BKD-15
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
Băng keo đục OPP 48mm x 200yards Thiên Long BKD-20
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
 Băng keo trong OPP 48mm x 40yards Thiên Long BKT-04
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
Băng keo trong OPP 48mm x 60yards Thiên Long BKT-06
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
Băng keo trong OPP 48mm x 80yards Thiên Long BKT-08
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
Băng keo trong OPP 48mm x 100yards Thiên Long BKT-10
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
 Băng keo trong OPP 48mm x 100yards Thiên Long BKT-15
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
Băng keo trong OPP 48mm x 200yards Thiên Long BKT-20
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
Băng keo trong VP 18mm x 18Yards BKO-02
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
Băng keo trong VP 12mm x 25Yards BKO-03
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
Băng keo trong VP 24mm x 46Yards BKO-05
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
Băng keo vải 48mm x 15yards BKV-01
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
BĂNG KEO SIMILI 36MM X 12YARDS BKS
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
BĂNG KEO SIMILI 48MM X 12YARDS
Giá Dealer : Liên hệ
Giá dịch vụ : 02363649605
GIỚI THIỆU BẠN BÈ
SẢN PHẨM KHUYẾN MÃI
THỐNG KÊ TRUY CẬP
: 29
: 232
: 276405
02363.649.605
Băng keo đục OPP 48mm x 200Yards Flexoffice FO-BKD20
Băng keo đục Thiên Long BKD-04 OPP (48mm x 40yards)
Băng keo đục OPP 48mm x 80yards Thiên Long BKD-08
Băng keo đục OPP 48mm x 100yards Thiên Long BKD-10
Băng keo đục 0PP 48mm x 150yards Thiên Long BKD-15
Băng keo đục OPP 48mm x 200yards Thiên Long BKD-20
Băng keo trong OPP 48mm x 40yards Thiên Long BKT-04
Băng keo trong OPP 48mm x 60yards Thiên Long BKT-06
Băng keo trong OPP 48mm x 80yards Thiên Long BKT-08
Băng keo trong OPP 48mm x 100yards Thiên Long BKT-10
Băng keo trong OPP 48mm x 100yards Thiên Long BKT-15
Băng keo trong OPP 48mm x 200yards Thiên Long BKT-20
Băng keo trong VP 18mm x 18Yards BKO-02
Băng keo trong VP 12mm x 25Yards BKO-03
Băng keo trong VP 24mm x 46Yards BKO-05
Băng keo vải 48mm x 15yards BKV-01
BĂNG KEO SIMILI 36MM X 12YARDS BKS
BĂNG KEO SIMILI 48MM X 12YARDS